W U S H U I R A N

ووشو

سبک های مجاز فدراسیون ووشو

از سوي شوراي ساماندهي سبك های رزمی سازمان تربیت بدنی؛ سبک های مجاز فدراسیون ووشو معرفی شدند

از سوی شورای ساماندهی سبک های رزمي سازمان تربيت بدني، سبك هاي مجاز فدراسيون هاي رزمي مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، شوراي ساماندهي سبك ها و رشته هاي رزمي سازمان تربيت بدني پس از برگزاري 14 جلسه كارشناسي و برابر اسناد و مدارك ارائه شده از سوي فدراسيون ها و تطبيق آن با دستورالعمل ضوابط و شرايط فعاليت رشته هاي مختلف رزمي، اين سبك ها مجاز هستند در چارچوب ضوابط و مقرارت زير نظر فدراسيون مربوطه فعاليت كنند.

بدین ترتیب در فدراسیون ووشو سبك های "تاي چي چوان"، "نان چوان"، "چاچوان"، "لوهان چوان"، "شائولين چوان"، "هوب گار"، "خونگ چوان"، "وينگ چون دبل یو تي"، "جيت كان دو"، "جيت كان دوكالي اسكريما"، "نن شائولين"، "بي شائولين"، "چانگ چوان"، "ساندا سنتي"، "دي تانگ چوان"، "فن ذي چوان"، "جيت كان دو JKDA " و "خوا چوان" در قالب كميته فعالیت خواهند کرد و به غیر از سبکهای مربوطه هر فعالیت دیگری که در چارچوب و قالب این سبکها نباشند رسمیت نخواهند داشت و فعالیت آنها غیر قانونی خواهد بود.

منبع:سایت فدراسیون ووشوایران

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 12:33  توسط seyed mohsen mosavi  | 

دووییلین

دووییلین


دوییلین همان مبارزه ی نمایشی ووشو است که به صورت چند نفره بر روی تالو فیل اجرا میشود.
مواردی که در زیر به انها اشاره می شود موجب کسر امتیاز توسط داوران میشود .

1 - دور بودن از هم ( در زمان اجرای حرکات ورزشکاران نباید زیاد از هم فاصله بگیرند) ۱/۰

2- حرکت نکردن در زمین ( ورزشکاران نباید بر روی تالو فیل بدون حرکت بمانند ) ۱/۰

3 - بیش از 3 ثانیه بدون حمله و دفاع ماندن ۱/۰

4 - خطا در اجرای حمله و دفاع ۱/۰

5 - منتظر ماندن (برای مثال درجرای حرکاتی مثل وارو نباید دست ها را قلاب کرده و ۱/۰

منتظرحریف باشیم)

6 - در طول مبا رزه حریف را به خطا مورد ضربه قرار دادن ۲/۰

7 - گام ها و تکنیک های پا به خوبی انجام نشود ۱/۰

8 - پرش ها و قلتیدن ها به خوبی انجام نشود ۱/۰

9 - روش های اجرا کردن سلاح به خوبی اجرا نشود۱/۰

10 - در حرکات یکسان در فرم هماهنگ نباشد ۱/۰

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 1:49  توسط seyed mohsen mosavi  | 

تصاویر ساندا

94hcdb0qdq180dzd8195.jpg

7drejjnvxs7os53mwrv.jpg

t372fsil3p7f2qr6sl9.jpg


tvd84rahkqghdgdqpon.jpg 
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 19:8  توسط seyed mohsen mosavi  | 

تصاویر تالو

 + نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:20  توسط seyed mohsen mosavi  | 

داوری ساندا

قسمت های ممنوعه که نباید در مبارزه به انجا ضربه وارد کرد
پشت سر - گردن - بیضه
قسمت های مجازی که میتوان در مبارزه به انجا ضربه وارد کرد
سر - تنه - ران
روشهایی که در مبارزه ممنوع میباشد
۱- ضربه با سر به حریف ۲- ضربه با ارنج به حریف ۳- ضربه با زانو به حریف ۴- ضربه در خلاف جهت مفصل
۵-اگر حریف رابا سر به زمین بکوبیم یا باقصد و غرض حریف را بکوبیم ۶- حمله به سر حریف درحالی که روی زمی افتاده است
اعمالی که با اجرای انها حریف ۲ امتیاز از دست میدهد
۱- بیرو ن انداختن حریف از سکو به نحوی که هیچ گونه اتصالی میان مجری تکنیک و حریفش نباشد.
۲- زمانی که حریف را زمین بزند و وزن مجری تکنیک بر روی حریفش نباشد.
۳- ضربه ی پا به تن حریف و ضربه ی پا به سر حریف.
۴- با انجام حرکات تکنیکی (مثل چیا سائو تو ئه و خوا سا ئو توئه) حریف را به زمین بزند و خودش فورا از زمین برخیزد.
۵- حریف مجبور به شمارش توسط داور شود. 
۶- زمانی که حریف اخطار دریافت کند.
اعمالی که با اجرای انها حریف ۱ امتیاز از دست میدهد
۱- بادست خود بر قسمت های مجاز حریف زربه وارد کند .
۲- با پای خود بر ران حریف زربه وارد کند.
۳- زمانی که حریف را زمین بزند و وزن مجری تکنیک بر روی حریفش باشد.
۴- با انجام حرکات تکنیکی (مثل چیا سائو تو ئه و خوا سا ئو توئه) حریف را به زمین بزند و خودش فورا از زمین برنخیزد.
۵- در صورت کم کای حین مسابقه و نشان دادن علامت پس از ۸ ثانیه به حریف توسط داور.
۶- اگر حریف او به قصد اجرای تکنیک به زمین بیفتد و پس از ۳ ثانیه برنخیزد.
۷- حریف توسط داور تذکر دریافت کند.
 
اعمالی که با اجرای انها هیچ یک از دو شرکت کننده امتیازی کسب نمی کنند.
۱- تکنیک اجرا شده برای داور واضح یا مشخص نباشد.
۲- هردو حریف با هم به زمین بیفتند یا از زمین خارج شوند.
۳- شرکت کننده به منظور اجرای تکنیک بر زمین بیفتد.
۴- برحریفش ضربه وارد کند در حالی که با او گلاویز است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:18  توسط seyed mohsen mosavi  | 

داوری تالو.

ترکیب داوران

۱-رییس داوران ۲-معاونان(۱یا۲ نفر) ۳-داوران (۱۰عضو) ۴-برنامه ریز وکورد گیر ۵-مسئول ثبت

ترکیب دستیاران

۳ الی ۵ نفر دستیار برنامه ریز و رکورد گیر
۳ الی ۶ نفر ثبات
۱الی۲ نفر گوینده
۱ الی ۲ نفر تکنسین صدا
۲ الی ۴ نفر فیلم بردار

ترکیب ۱۰ عضو داوران تالو

یک نفر سرداور - سه نفر داور گروه A - سه نفر داور گروه B - سه نفر داور گروه C
داوران گروه A به برسی کیفیت حرکات توجه میکنند - داوران گروه B به اجرای کلی فرم توجه میکنند - و داوران گروه C سختی و پیوستگی حرکا ت را مورد بر سی قرار میدهند.

 هیئت ژوری
بالا ترین مرجع فنی در یک مسابقه است وتشکیل شده از یک رئیس و دارای ۳ یا ۵ یا ۷ عضو میباشد
وظایف هیئت ژوری
۱- رسیدگی و داد رسی دقیق در محدوده زمانی مشخص به اعتراضات ۲- تصمیم این هیئت زمانی رسمی است که بیش از نیمی از اعضای ان رای داده باشند ۳- تصمیم هیئت ژوری تصمیم نهایی است.

زمانهای اجرای فرم
فرمهای سرعتی استاندارد ۲۰/۱ -فرم تای چی چوان ۵ الی ۶ دقیقه - فرم تای چی جین ۳ الی ۴ دقیقه - تای چی چوان ۲۴ گام  بالای ۴ دقیقه - تای چی چوان و تای چی جین مدرن ۳ تا ۴ دقیقه - فرمهای سرعتی مدرن   ۲۰/۱ .

اضافه یا کم کردن امتیاز توسط سرداور
۱- سر داور باید برای حرکات ابتکاری امتیازاتی را در نظر بگی رد (اضافه کند)
۲- برای تکرار یا محدودیت زمانی امتیازاتی را کم کند۰
فرمهای سرعتی هر ۲ ثانیه  ۱/. و فرم های اهسته (تای چی) هر ۵ ثانیه ۱/. کسر امتیاز میشود.

وظایف رییس داوران
۱- سازماندهی و هدایت گروه خود را جهت تضمین اجرای قوانین مسابقات بر عهده دارد.
۲- تفسیر قوانین و مقررات داوری به نوعی کهتعبیری صورت بگیرد.
۳- تعویض داور خاطی و اعمال ضوابط انضباطی.
۴- برخورد یا اخطار به ورزشکار یا مربیان و معرفی انان به کمیطه انضباطی.
۵- برسی و اعلام نتایج مسابقه.

وظایف معاونان
۱-کمک به رئیس داوران.
۲- در صورت نبودن رئیس یا غیبت رئیس یکی از معاونان این کار را بر عهده میگیرد.

سرداور
۱- گروه داوری خود را ساماندهی کند(تالو - ساندا).
۲- برای حرکت ابتکاری با درجه سختی امتیازاتی را در نظر بگیرد(۱/.).
۳- کسر امتیاز برای رعایت نکردن محدوده ی زمانی و انجام حرکات تکراری.
* اگر بیش از زمان تعیین شده حرات فرم را به اتمام برساند داوران مربوط به کیفیت از او نمره کسر میکنند.
۴- به خاطر خطا داوران (۹ عضو) سرداور به رئیس داوران اعتراض میکند.
۵-  سرداور در جمع داوران گروه B برای ارزشیابی شرکت میکند.

مسئول برنامه ریز و رکورد گیر
۱- انجام کاهای ضروی برای رکورد گیری.
۲- برسی فرمهای ثبت شده .
۳- برسی درجات دشواری حرکات.
۴- اماده سازی فرمهای مسابقات برای داوران و سرداور و برنامه ی مسابقاتی را برنامه ریزی میکند.
۵- سایر فرمهای ضروری و جدو ل مورد نیاز را تهیه میکند.
۶- نتایج مسابقات را را تهیه میکند.

مسئول ثبت
برای کل کارهای مربوط به ثبت مسئول است وبرای رئیس داوران اعلام میکند.


 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 15:31  توسط seyed mohsen mosavi  | 

تصاویر ووشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 0:38  توسط seyed mohsen mosavi  | 

ووشو در نیروهای مسلح

با تلاش تربیت بدنی نیروهای مسلح صورت گرفت؛ راه اندازی ووشو در ورزش نیروهای مسلح

با تلاش تربیت بدنی نیروهای مسلح صورت گرفت؛ راه اندازی ووشو در ورزش نیروهای مسلح

با مساعدت و تلاشهای تربیت بدنی نیروهای مسلح، ورزش ووشو در ارگان های نیروهای مسلح راه اندازی شد و هیات ووشو در تربیت بدنی نیروهای مسلح تاسیس گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، با پیگیریهای سردار "مهرعلی باران چشمه" رئیس اداره تربیت بدنی نیروهای مسلح و در جهت رشد و توسعه ورزش مدال آور و جذاب ووشو، هیات ووشو نیروهای مسلح در این ارگان راه اندازی شد و با حکم وی سرهنگ "سید اصغر آزوره" جانشین تربیت بدنی نیروهای مسلح که دارای سوابق و تجربیات فراوان در رشته های رزمی است به عنوان رئیس هیات ووشوی نیروهای مسلح انتصاب و معرفی گردید.

بدین ترتیب بعد از فعال شدن ورزش ووشو در وزارت علوم، آموزش و پرورش، بسیج و شهرداری، این رشته پرطرفدرا در نیروهای مسلح هم راه اندازی شد تا از این پس با پشتیبانی مدیران ورزشی و با سابقه تربیت بدنی نیروهای مسلح از جمله سردار "باران چشمه" شاهد رشد ووشو در بین نظامیان و ورزشکاران نیروهای مسلح باشیم.

گفتنی است؛ سردار "باران چشمه" سابقه مدیریت موسسه فرهنگی ورزشی پاس و عضویت در هیات مدیره تیم فوتبال پاس تهران و همچنین ریاست تربیت بدنی ناجا را هم داراست.

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 12:34  توسط seyed mohsen mosavi  | 

مسابقات داخلی 1390

ردیف

شرح فعالیت

مکان برگزاری

زمان برگزاری

رده سنی

1

برگزاری هفته اول و دوم دور رفت- لیگ آقایان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه اول آبان

بزرگسالان

2

برگزاری هفته اول و دوم دور رفت- لیگ بانوان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه دوم آبان

بزرگسالان

3

برگزاری هفته سوم و چهارم دور رفت- لیگ آقایان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه اول آذر

بزرگسالان

4

برگزاری هفته سوم و چهارم- لیگ بانوان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه دوم آذر

بزرگسالان

5

برگزاری هفته اول و دوم دور برگشت- لیگ آقایان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه اول دی

بزرگسالان

6

برگزاری هفته اول و دوم دور برگشت- لیگ بانوان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه دوم دی

بزرگسالان

7

برگزاری هفته سوم و چهارم دور برگشت- لیگ آقایان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه اول بهمن

بزرگسالان

8

برگزاری هفته سوم و چهارم دور برگشت- لیگ بانوان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه دوم بهمن

بزرگسالان

9

مرحله نیمهنهایی و فینال- لیگ آقایان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه اول اسفند

بزرگسالان

10

مرحله نیمهنهایی و فینال- لیگ بانوان

تهران- آکادمی ووشو

نیمه دوم اسفند

بزرگسالان

 

ردیف

شرح فعالیت

مکان برگزاری

زمان برگزاری

رده سنی

1

مسابقات قهرمانیکشور- آقایان

استان داوطلب

آبان ماه

نونهالان- نوجوانان- جوانان

2

مسابقات قهرمانیکشور - آقایان

استان داوطلب

آبان ماه

بزرگسالان

3

مسابقات قهرمانیکشور- بانوان

استان داوطلب

آبان ماه

نونهالان- نوجوانان- جوانان

4

مسابقات قهرمانیکشور- بانوان

استان داوطلب

آبان ماه

بزرگسالان

5

المپیاد ایرانیان- آقایان

استان داوطلب

بهمن ماه

جوانان

6

المپیاد ایرانیان- بانوان

استان داوطلب

بهمن ماه

جوانان

منبع:سایت فدراسیون ووشو ایران

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 22:53  توسط seyed mohsen mosavi  | 

تصاویر ووشو (تالو - ساندا)

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 22:52  توسط seyed mohsen mosavi  | 

مطالب قدیمی‌تر